Fasadevask

Vi leverer tjenester innenfor fasaderengjøring, fasadevask og høytrykks rengjøring. I tillegg tilbyr vi tjenester for maling av fasader. Vi sørger for at prosjektene vi påtår oss starter og slutter til avtalt tid, og overleveres i tråd med avtalt standard for kvalitet. Vi har siden 2001 utført fasadeoppdrag for private, bedrifter, eiendomsbesittere og borettslag.